DISCIPLÍNY

součástí propozic

ART DANCE

 • hudební nahrávka ve stylu dané choreografie. Tanec vyjadřující náladu, pocit, myšlenku, příběh - možno využít jakékoliv taneční techniky - balet, modern dance, jazz dance, contemporary, atd.
 • důraz na umělecký dojem
 • nejde o show hodnotu!!!
 • kulisy zakázány, rekvizity zakázány, akrobacie povolena

DISCO DANCE

 • povolené a doporučené figury a pohyby: Kroky, přísuny, tapy, poskoky, skluzy, skoky, kopy, piruety a otáčky, jiné taneční styly, variace na zemi (jako jsou rozštěpy, točení na zádech apod.) jsou povoleny, ale musí být omezeny, skoky s dlouhým rozběhem a pohyb napříč parketem nejsou charakteristické a běh nesmí přesáhnout čtyři kroky
 • nejde o show hodnotu!!!
 • kulisy zakázány, rekvizity zakázány, akrobacie povolena

STREET DANCE

 • taneční styly - old style, hip hop, house, lockin´, poppin´, b-boying, atd. 
 • důraz na old schoolové taneční prvky a choreografické linky
 • taneční styly vycházející z hip hop atd. 
 • efekty, záseky, energie, mnohotvárnost, celková choreografická hodnota
 • nejde o show hodnotu!!!
 • kulisy zakázány, rekvizity zakázány, akrobacie povolena

URBAN DANCE

 • taneční styly - new style, dancehall, wackin´, L.A. style, voguing, lyrical hip hop, dancehall, video dancing
 • důraz na new stylové taneční prvky a choreografické linky
 • efekty, mnohotvárnost, celková choreografická hodnota
 • nejde o show hodnotu!!!
 • kulisy zakázány, rekvizity zakázány, akrobacie povolena
   

SHOW DANCE

 • choreografie bez omezení tanečních stylů, např. Majorettes, Pom Pom, Disco, Street, Art
 • každé show představení je hodnoceno kromě techniky, kompozice a image také Show hodnotou, která vypovídá o tom, jak je taneční číslo divácky zajímavé a zábavné
 • kulisy povoleny, povinné rekvizity, akrobacie povolena

RODIČE

 • choreografie bez omezení tanečních stylů
 • jedna úroveň
 • small + groups
 • věk tanečníků je min. 25 let,  horní hranice není omezena (vhodné pro maminky, rodiče a nadšence)
 • kulisy povoleny, rekvizity povoleny, akrobacie povolena