DISCIPLÍNY

součástí propozic


CHEER DANCE

 • hodnotí se pokřik, provedení jednotlivých prvků/dovedností, obtížnost (úroveň prvku, počet base, počet stuntových skupinek), synchronizace, rozmanitost, pyramidy, výhozy, skupinová akrobacie, atd. 
 • kulisy zakázány, rekvizity zakázány, akrobacie povolena

DANCE ART

 • hudební nahrávka ve stylu dané choreografie. Tanec vyjadřující náladu, pocit, myšlenku - možno využít jakékoliv taneční techniky - balet, modern dance, jazz dance, contemporary, atd.
 • kulisy zakázány, rekvizity povoleny, akrobacie povolena

DANCE ART SHOW

 • hudební nahrávka ve stylu dané choreografie. Tanec vyjadřující náladu, pocit, myšlenku - možno využít jakékoliv taneční techniky - balet, modern dance, jazz dance, contemporary, atd.
 • každé show představení je hodnoceno kromě techniky, choreografie také Show hodnotou, která vypovídá o tom, jak je taneční číslo divácky zajímavé, zábavné
 • kulisy povoleny, rekvizity povoleny, akrobacie povolena

DISCO DANCE

 • povolené a doporučené figury a pohyby: Kroky, přísuny, tapy, poskoky, skluzy, skoky, kopy, piruety a otáčky, jiné taneční styly, variace na zemi (jako jsou rozštěpy, točení na zádech apod.) jsou povoleny, ale musí být omezeny, skoky s dlouhým rozběhem a pohyb napříč parketem nejsou charakteristické a běh nesmí přesáhnout čtyři kroky
 • kulisy zakázány, rekvizity zakázány, akrobacie povolena

DISCO SHOW

 • disco techniky
 • každé show představení je hodnoceno kromě techniky, choreografie také Show hodnotou, která vypovídá o tom, jak je taneční číslo divácky zajímavé, zábavné
 • kulisy povoleny, rekvizity povoleny, akrobacie povolena

STREET DANCE

 • taneční styly - old style, new style, house, dancehall, wackin´, lockin´, poppin´, b-boying atd. 
 • důraz na old schoolové taneční prvky a choreografické linky
 • taneční styly vycházející z new style hip hop atd. 
 • efekty, záseky, energie, mnohotvárnost, celková choreografická hodnota
 • nejde o show hodnotu!!!
 • kulisy zakázány, rekvizity zakázány, akrobacie povolena

STREET SHOW

 • taneční street techniky
 • každé show představení je hodnoceno mimo techniky, kompozice a image také Show hodnotou, která vypovídá o tom, jak je taneční číslo divácky zajímavé a zábavné
 • kulisy povoleny, rekvizity povoleny, akrobacie povolena

RODIČE

 • choreografie bez omezení tanečních stylů
 • BASIC A MASTERS SPOJENI
 • MALÉ A VELKÉ FORMACE SPOJENI
 • věk tanečníků je min. 25 let,  horní hranice není omezena (vhodné pro maminky, rodiče a nadšence)
 • kulisy povoleny, rekvizity povoleny, akrobacie povolena