HARMONOGRAM

součástí propozic

07:00 OTEVŘENÍ SÁLU

07:55 ZAHÁJENÍ 1. ČÁSTI SOUTĚŽE

08:00 DANCE ART SHOW - BASIC - FORMACE - MINI

DANCE ART - BASIC - MALÉ FORMACE - MINI

DANCE ART PROFI - FORMACE - MINI

DANCE ART - BASIC - MALÁ FORMACE - DOSPĚLÍ

DANCE ART - BASIC - MALÁ FORMACE - JUNIOŘI

DANCE ART - HOBBY - FORMACE - DOSPĚLÍ

DISCO SHOW - BASIC - FORMACE - MINI

DISCO DANCE - BASIC - FORMACE - MINI

MAJORETTES - BASIC - VELKÁ FORMACE - DĚTI

DANCE ART - BASIC - FORMACE - JUNIOŘI

FIT DANCE - HOBBY - FORMACE - DĚTI

DANCE ART - HOBBY - MALÁ FORMACE - JUNIOŘI

VYHLÁŠENÍ UKONČENÝCH DISCIPLÍN

10:45 DANCE ART - BASIC - FORMACE - DĚTI

DANCE ART SHOW - BASIC - MALÁ FORMACE - DĚTI

DANCE ART - PROFI - MALÁ FORMACE - DOSPĚLÍ

DANCE ART SHOW - BASIC - FORMACE - DĚTI

DANCE ART - PROFI - FORMACE - DOSPĚLÍ

DANCE ART SHOW - HOBBY - FORMACE - DĚTI

DANCE ART - PROFI - FORMACE - JUNIOŘI

DISCO DANCE - PROFI - FORMACE - DOSPĚLÍ

DANCE ART - BASIC - MALÁ FORMACE - DĚTI

DISCO SHOW - PROFI - FORMACE - DĚTI

DISCO DANCE - BASIC - MALÁ FORMACE - DĚTI

VYHLÁŠENÍ UKONČENÝCH DISCIPLÍN

13:30 DANCE ART SHOW - BASIC - MALÁ FORMACE - JUNIOŘI

DANCE ART SHOW - HOBBY - MALÁ FORMACE - JUNIOŘI

DISCO SHOW - PROFI - FORMACE - JUNIOŘI

POM POM - HOBBY - MALÁ FORMACE - JUNIOŘI

DANCE ART - PROFI - FORMACE - DĚTI

DISCO SHOW - BASIC - FORMACE - DĚTI

DISCO DANCE - BASIC - FORMACE - JUNIOŘI

DISCO DANCE - HOBBY - MALÁ FORMACE - JUNIOŘI

DISCO DANCE - HOBBY - FORMACE - JUNIOŘI

DISCO DANCE - HOBBY - MALÁ FORMACE - DĚTI

DISCO DANCE - HOBBY - FORMACE - DĚTI

RODIČE

VYHLÁŠENÍ UKONČENÝCH DISCIPLÍN

16:20 ZAHÁJENÍ 2. ČÁSTI STREET DANCE

STREET SHOW - BASIC - FORMACE - MINI

STREET DANCE - BASIC - FORMACE - MINI

STREET SHOW - HOBBY - FORMACE - DĚTI

STREET DANCE - BASIC - MALÁ FORMACE - DĚTI

STREET DANCE - BASIC - FORMACE - DĚTI

STREET DANCE - HOBBY - MALÁ FORMACE - DĚTI

STREET DANCE - HOBBY - FORMACE - DĚTI

VYHLÁŠENÍ UKONČENÝCH DISCIPLÍN

18:50 STREET SHOW - BASIC - FORMACE - JUNIOŘI

STREET DANCE - BASIC - FORMACE - JUNIOŘI

STREET DANCE - HOBBY - MALÁ FORMACE - JUNIOŘI

STREET DANCE - HOBBY - FORMACE - JUNIOŘI

STREET SHOW - HOBBY - MALÁ FORMACE - DOSPĚLÍ

STREET DANCE - BASIC - MALÁ FORMACE - DOSPĚLÍ

STREET DANCE - HOBBY - MALÁ FORMACE - DOSPĚLÍ

STREET DANCE - HOBBY - FORMACE - DOSPĚLÍ

21:15 VYHLÁŠENÍ UKONČENÝCH DISCIPLÍN


2. 5. 2024 ZDE BUDE VISET FINÁLNÍ HARMONOGRAM SOUTĚŽE