HIP HOP UNIT

PROPOZICE SOUTĚŽE

Pořadatel: YZ s.r.o., taneční skupina Angels

Vedoucí soutěže: Tomáš Filip, mob.: 730 673 478, e-mail: tmdcup@gmail.com

Datum konání: 3. 6. 2023

Místo konání: Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové, www.aldis.cz

Otevření registrace: 1. 3. 2023

Uzavření registrace: 25. 5. 2023

Zahájení: 09:00

Otevření sálu: 08:00

Předpokládaný konec: 20:00

Vstupné: 200 Kč na místě v hotovosti

Porota: tříčlenná /složená z řad zkušených tanečníků STREET/

Ocenění: diplomy, medaile

Taneční plocha: baletizol

Způsob platby startovného: Startovné za tanečníka je 200 Kč za jednu disciplínu. Po uzavření přihlášek obdržíte v následujících dnech na Váš e-mail Proformu fakturu s celkovou částkou k úhradě. Originál fakturu obdržíte v den konání soutěže při registraci. Startovné se hradí předem na účet: 123-2430620217/0100 KB. Variabilní symbol = číslo faktury. Částka za startovné musí být připsána na účtě nejpozději do 30. 5. 2023. V případě onemocnění nebo neúčasti tanečníka/ů, ihned sdělte na e-mail: tmdcup@gmail.com. Startovné je nevratné z jakéhokoli důvodu ze strany přihlášených. V případě zrušení soutěže ze strany pořadatele, je startovné vratné. Každý kolektiv má nárok na volné vstupenky minimálně v počtu jeden volný vstup na každých započatých 10 zúčastněných soutěžících.

Registrace tanečníků jsou otevřeny po celý den. Buďte před vlastním vystoupením nejpozději 1,5 hodin na místě (V PŘÍPADĚ POSUNUTÍ ČASU V HARMONOGRAMU, NEMŮŽEME ČEKAT). Při registraci obdrží Hl. vedoucí klubu originál fakturu s úhradou startovného a pásky na ruku pro tanečníky, které musí mít tanečníci, vedoucí a choreografové před vstupem do sálu připevněny na ruce. Kartičky zdr. pojišťovny mějte u sebe z důvodu možné kontroly věku.

U Registrace odevzdejte podepsaný Podpisový formulář (ochrana osobních údajů + souhlas s užíváním zvukových a obrazových materiálů pro pořadatele soutěže, podpis zákonných zástupců a nad 15 let vlastní podpis tanečníků.

Přihlášení tanečníků je on-line PŘIHLÁŠKA /funkční od 1. 3. 2023/.  Po zaslání Přihlášky zasílejte seznam tanečníků včetně data narození na e-mail: tmdcup@gmail.com.

HIP HOP Malé skupiny: Seznam tanečníků včetně data narození a hudby zasílejte ve formátu mp3 nebo wav s názvem choreografie na e-mail: tmdcup@gmail.com.

HIP HOP

BASIC 

 - je pohárová soutěž, která je určena výhradně začínajícím a rekreačním tanečníkům. Nesmí se jí tedy účastnit tanečníci, kteří evidentně náleží svou technickou výkonností do žebříčkové soutěže. V případě špatného zařazení je tanečník diskvalifikován.

MASTERS

- je pohárová soutěž, která je určena pokročilým tanečníkům, kteří se v roce 2022 zúčastnili žebříčkové soutěže od CDO, CDL, atd. a evidentně náleží svou technickou výkonností do žebříčkové soutěže. 

HIP HOP SÓLO - Děti, Junioři, Dospělí

HIP HOP DUO - Děti, Junioři, Dospělí

HIP HOP MALÁ SKUPINA - Děti, Junioři, Dospělí

VĚKOVÉ KATEGORIE

DĚTI - soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 12 let věku.

JUNIOŘI - soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku.

DOSPĚLÍ - soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 17 let věku.

Veškerá dueta a malé skupiny mohou zařadit do soutěžní jednotky soutěžící maximálně o dva roky mladší, než je daná věková kategorie, ne však více než 50% z celkového počtu soutěžících.
Tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 2 roky.

POČET TANEČNÍKŮ

   SÓLO: 1 (muž), 1 (žena) + můžou společně
    DUO: 2 (muž - muž, žena - žena, muž - žena)
  MALÁ SKUPINA: 3 - 8 tanečníků

HUDBA 

Vše na hudbu organizátora

Malé skupiny na vlastní hudbu 1:30 - 2:30

SÓLO: 1 (muž), 1 (žena), u dětské a juniorské věkové kategorie muži i ženy společně
TEAM/CREW: 3 - 8 tanečníků

STREET BATTLE

VĚKOVÉ KATEGORIE

DĚTI -  soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 12 let věku. Do malé skupiny (crew) je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být v malé skupině (crew) max. 50% z celkového počtu soutěžících v malé skupině (crew).

JUNIOŘI -  soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku. Do malé skupiny (crew) je možné zařadit i soutěžící maximálně o 4 roky mladší nebo o 1 rok starší. O 1 rok starších tanečníků může být v malé skupině (crew) max. 50% z celkového počtu soutěžících v malé skupině (crew).

DOSPĚLÍ - soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 17 let věku. Do malé skupiny (crew) je možné zařadit i soutěžící maximálně o 4 roky mladší.

POČET TANEČNÍKŮ

SÓLO: 1 (muž), 1 (žena), u dětské a juniorské věkové kategorie muži i ženy společně
TEAM/CREW: 3 - 8 tanečníků

DISCIPLÍNY

Street Battle - 1 vs 1 ženy + muži /Děti, Junioři/

Street Battle - 1 vs 1 ženy 

Street Battle - 1 vs 1 muži

Street Battle - crew vs crew

HUDBA

Vše na hudbu organizátora