TMD JAM

PROPOZICE SOUTĚŽE

Pořadatel: YZ s.r.o. IČO: 08690367, Taneční skupina ANGELS Hradec Králové

Vedoucí soutěže: Tomáš Filip, mob.: 730 673 478, e-mail: tmdcup@gmail.com

Datum konání: neděle 7. 1. 2024

Místo konání: Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové, www.aldis.cz

Otevření registrace: 1. 12. 2023

Uzavření registrace: 31. 12. 2023

Zahájení: 10:00

Otevření sálu: 08:00

Předpokládaný konec: 18:00

Vstupné: 200 Kč na místě v hotovosti

Porota: tříčlenná /složená z řad zkušených tanečníků STREET/DISCO

Ocenění: medaile, diplomy

Taneční plocha: baletizol

Způsob platby startovného: Startovné za tanečníka je 200 Kč za jednu disciplínu. Po uzavření přihlášek obdržíte v následujících dnech na Váš e-mail originál fakturu. Startovné se hradí předem na účet: 123-2430620217/0100 KB. Variabilní symbol = číslo faktury. Částka za startovné musí být připsána na účtě nejpozději do 4. 1. 2023. V případě onemocnění nebo neúčasti tanečníka/ů, ihned sdělte na e-mail: tmdcup@gmail.com. Startovné je nevratné z jakéhokoli důvodu ze strany přihlášených. V případě zrušení soutěže ze strany pořadatele, je startovné vratné. Každý kolektiv má nárok na volné vstupenky minimálně v počtu jeden volný vstup na každých započatých 10 zúčastněných soutěžících.

Registrace tanečníků jsou otevřeny po celý den. Buďte před vlastním vystoupením nejpozději 1,5 hodin na místě (V PŘÍPADĚ POSUNUTÍ ČASU V HARMONOGRAMU, NEMŮŽEME ČEKAT). Při registraci obdrží Hl. vedoucí klubu pásky na ruku pro tanečníky, které musí mít tanečníci, vedoucí a choreografové před vstupem do sálu připevněny na ruce. Kartičky zdr. pojišťovny mějte u sebe z důvodu možné kontroly věku.

Přihlášení tanečníků je on-line PŘIHLÁŠKA /funkční od 1. 12. 2023/. Všichni vyplníte PŘIHLÁŠKU číslo 3. Přihlášku č. 1. a 2. vyplňujte dle disciplíny.

Malé skupiny: Seznam tanečníků včetně data narození a hudby na formuláři.

HIP HOP & DISCO DANCE 

BASIC 

 - je pohárová soutěž, která je určena výhradně začínajícím a rekreačním tanečníkům. Nesmí se jí tedy účastnit tanečníci, kteří evidentně náleží svou technickou výkonností do žebříčkové soutěže. V případě špatného zařazení je tanečník diskvalifikován.

MASTERS

- je pohárová soutěž, která je určena pokročilým tanečníkům, kteří se v roce 2023 zúčastnili žebříčkové soutěže od CDO, CDL, atd. a evidentně náleží svou technickou výkonností do žebříčkové soutěže. 

HIP HOP&DISCO DANCE

 SÓLO - Děti, Junioři, Dospělí

DUO - Děti, Junioři, Dospělí

MALÁ SKUPINA - Děti, Junioři, Dospělí

VĚKOVÉ KATEGORIE

DĚTI - soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší maximálně 12 let věku.

JUNIOŘI - soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku.

DOSPĚLÍ - soutěžící, kteří v druhém kalendářním roce soutěžního roku dovrší minimálně 17 let věku.

Veškerá dueta a malé skupiny mohou zařadit do soutěžní jednotky soutěžící maximálně o dva roky mladší, než je daná věková kategorie, ne však více než 50% z celkového počtu soutěžících.Tanečníci v duu, kteří nespadají do stejné věkové kategorie, mohou mít rozdíl věku max. o 2 roky.

POČET TANEČNÍKŮ

   SÓLO: 1 (muž), 1 (žena)
    DUO: 2 (muž - muž, žena - žena, muž - žena)
  MALÁ SKUPINA: 3 - 8 tanečníků

HUDBA 

Sóla a dua na hudbu organizátora

Malé skupiny na vlastní hudbu 1:30 - 2:30


PŘIHLÁŠKA Č. 1 

vyplňují jen MALÉ SKUPINY

PŘIHLÁŠKA Č. 2

 vyplňují jen SÓLA a DUA


PŘIHLÁŠKA č. 3

 pro všechny účastníky