KATEGORIE ÚROVNĚ

SOUČÁSTÍ PROPOZIC

BASIC

  • Taneční skupiny, kluby, školy, DDM, aj. jejichž členové nebo formace (choreografie) se nezúčastnili a nezúčastní jiných postupových soutěží v roce 2025. Primárně je tato úroveň určena pro formace, které se v tomto roce účastní pouze pohárových (nepostupových) soutěží. V  průběhu soutěže přeřazení není možné.

HOBBY

  • Taneční skupiny, kluby, školy, DDM, aj. jejichž členové nebo formace se zúčastnili nebo zúčastní postupových soutěží v roce 2025 na úrovni HOBBY na regionálním kole. V průběhu soutěže přeřazení není možné.

PROFI

  • Taneční skupiny, kluby, školy, DDM, aj. jejichž členové nebo formace se zúčastnili nebo zúčastní postupových soutěží v roce 2025 na úrovni 2. LIGY, EXTRALIGY nebo PROFI v regionálním kole. V průběhu soutěže přeřazení není možné.

DISKVALIFIKACE

  • V případě, že odpovědná osoba přihlásí své členy do nižší kategorie úrovně, než je dle výše uvedených pravidel, nese za to plnou odpovědnost v podobě diskvalifikace bez jakékoli finanční náhrady (vrácení startovného, atd.).