KATEGORIE ÚROVNĚ

SOUČÁSTÍ PROPOZIC

BASIC

  • Taneční skupiny, kluby, školy, DDM, aj. jejichž členové nebo formace (choreografie) se nezúčastnili žádných postupových soutěží v roce 2024, např. CDM, CDT, MiA, Taneční skupina roku, atd. (bez ohledu na umístění nebo zařazení úrovně). Přeřazení BASIC do vyšší kategorie je možné pouze na požádání kolektivu zařazený v BASIC, avšak nejpozději do 2. 5. 2024. V průběhu soutěže přeřazení není možné.

HOBBY

  • Taneční skupiny, kluby, školy, DDM, aj. jejichž členové nebo formace se zúčastnili postupových soutěží v roce 2024, např. CDM, CDT, MiA, Taneční skupina roku, atd. na úrovni HOBBY na regionálním kole. Přeřazení HOBBY do vyšší kategorie je možné pouze na požádání kolektivu zařazený v HOBBY, avšak nejpozději do 2. 5. 2024. V průběhu soutěže přeřazení není možné.

PROFI

  • Taneční skupiny, kluby, školy, DDM, aj. jejichž členové nebo formace se zúčastnili postupových soutěží v roce 2024, např. CDM, CDT, MiA, Taneční skupina roku, atd. na úrovni 2. LIGY a EXTRALIGY v regionálním kole. V průběhu soutěže přeřazení není možné.

DISKVALIFIKACE

  • V případě, že odpovědná osoba přihlásí své členy do nižší kategorie úrovně, než je dle výše uvedených pravidel, nese za to plnou odpovědnost v podobě diskvalifikace bez jakékoli finanční náhrady (vrácení startovného, atd.).