KATEGORIE ÚROVNĚ

SOUČÁSTÍ PROPOZIC

BASIC   

  • taneční skupiny, kluby, školy, DDM, aj. jejichž členové nebo formace (choreografie) se nezúčastnili žádných postupových soutěží v roce 2023, např. CDO, Best dance group, atd. (bez ohledu na umístění nebo zařazení úrovně). Přeřazení BASIC do MASTERS je možné pouze na požádání kolektivu zařazený v BASIC po zveřejnění startovní listiny.

MASTERS

  • taneční skupiny, kluby, školy, DDM, aj. jejichž členové nebo formace se zúčastnili postupových soutěží v roce 2023, např. CDO, Best dance group, atd. 

DISKVALIFIKACE

V případě, že vedoucí klubu či choreograf přihlásí své členy do nesprávné kategorie úrovně, nese za to plnou odpovědnost v podobě diskvalifikace bez jakékoli finanční náhrady (vrácení startovného, atd.)