DISCIPLÍNY

součástí propozic

MAJORETTES

 • 1 nebo 2 ks hůlek (baton) na mažoretku
 • žádné další doplňující náčiní (šátky, apod.) není pro soutěžní sestavy povoleno
 • kulisy zakázány, akrobacie zakázána
 • porota bude rozhodovat podle kritérií náročnosti, všestrannosti, kvality choreografie, provedených tanečních prvků, ale zároveň bude přihlížet i na uměleckou stránku choreografie, kostýmy, celkovou kvalitu a sehranost teamu 

FIT DANCE

 • pohybové skladby a choreografie využívající ke svému ztvárnění různé formy aerobiku
 • může být děj
 • můžou být i jiné taneční styly, ale charakter aerobiku musí převládat
 • pohybové choreografie založené na prvcích např. taneční aerobik, zumba, komerční aerobik, sportovní aerobik, latino aerobik, team aerobik, gymnastický aerobik, akrobacie a jiné
 • rekvizity a pomůcky jsou povoleny
 • kulisy zakázány

POM POM

 • 2 základní ks třásní (pom-pom) na cheerleaderku
 • v průběhu soutěžního vystoupení je možná výměna za dodatkový pom-pom jiné barvy nebo šátek
 • dodatkové náčiní však nesmí být připraveno na soutěžní ploše nebo vedle ní
 • žádné další doplňující náčiní není pro soutěžní sestavy povoleno
 • kulisy zakázány, rekvizity povoleny, akrobacie zakázána (lehké zvedačky, hvězdy, atd. jsou povoleny)

CHEER DANCE

 • hodnotí se pokřik, provedení jednotlivých prvků/dovedností, obtížnost (úroveň prvku, počet base, počet stuntových skupinek), synchronizace, rozmanitost, pyramidy, výhozy, skupinová akrobacie, atd. 
 • kulisy zakázány, rekvizity zakázány, akrobacie povolena

DANCE ART

 • hudební nahrávka ve stylu dané choreografie. Tanec vyjadřující náladu, pocit, myšlenku - možno využít jakékoliv taneční techniky - balet, modern dance, jazz dance, contemporary, atd.
 • kulisy zakázány, rekvizity povoleny, akrobacie povolena

DANCE ART SHOW

 • hudební nahrávka ve stylu dané choreografie. Tanec vyjadřující náladu, pocit, myšlenku - možno využít jakékoliv taneční techniky - balet, modern dance, jazz dance, contemporary, atd.
 • každé show představení je hodnoceno kromě techniky, choreografie také Show hodnotou, která vypovídá o tom, jak je taneční číslo divácky zajímavé, zábavné
 • kulisy povoleny, rekvizity povoleny, akrobacie povolena

DISCO DANCE

 • povolené a doporučené figury a pohyby: Kroky, přísuny, tapy, poskoky, skluzy, skoky, kopy, piruety a otáčky, jiné taneční styly, variace na zemi (jako jsou rozštěpy, točení na zádech apod.) jsou povoleny, ale musí být omezeny, skoky s dlouhým rozběhem a pohyb napříč parketem nejsou charakteristické a běh nesmí přesáhnout čtyři kroky
 • kulisy zakázány, rekvizity zakázány, akrobacie povolena

DISCO SHOW

 • disco techniky
 • každé show představení je hodnoceno kromě techniky, choreografie také Show hodnotou, která vypovídá o tom, jak je taneční číslo divácky zajímavé, zábavné
 • kulisy povoleny, rekvizity povoleny, akrobacie povolena

STREET DANCE

 • taneční styly - old style, new style, house, dancehall, wackin´, lockin´, poppin´, b-boying atd. 
 • důraz na old schoolové taneční prvky a choreografické linky
 • taneční styly vycházející z new style hip hop atd. 
 • efekty, záseky, energie, mnohotvárnost, celková choreografická hodnota
 • nejde o show hodnotu!!!
 • kulisy zakázány, rekvizity zakázány, akrobacie povolena

STREET SHOW

 • taneční street techniky
 • každé show představení je hodnoceno mimo techniky, kompozice a image také Show hodnotou, která vypovídá o tom, jak je taneční číslo divácky zajímavé a zábavné
 • kulisy povoleny, rekvizity povoleny, akrobacie povolena

RODIČE

 • choreografie bez omezení tanečních stylů
 • BASIC A MASTERS SPOJENI
 • MALÉ A VELKÉ FORMACE SPOJENI
 • věk tanečníků je min. 25 let,  horní hranice není omezena (vhodné pro maminky, rodiče a nadšence)
 • kulisy povoleny, rekvizity povoleny, akrobacie povolena