PROPOZICE

 • Pořadatel: YZ s.r.o., IČO: 08690367, AANGELSS Hradec Králové, www.aangelss.cz
 • Vedoucí soutěže: Tomáš Filip
 • Datum konání: neděle 9. 6. 2024
 • Místo konání: Centrum Mladých, Průběžná 1752, 500 09 Hradec Králové
 • Otevření on-line Přihlášky: 1. 4. 2024
 • Uzavření on-line Přihlášky: 25. 5. 2024
 • Zahájení: 09:00
 • Otevření sálu: 08:00
 • Předpokládaný konec: 18:00

Důležité

 • Registrace tanečníků jsou otevřeny po celý den. Buďte před vlastním vystoupením nejpozději 1 hodinu na místě (V PŘÍPADĚ POSUNUTÍ ČASU V HARMONOGRAMU, NEMŮŽEME ČEKAT). 
 • Při registraci obdrží Hl. vedoucí klubu pásky na ruku pro tanečníky, které musí mít tanečníci, vedoucí a choreografové před vstupem do sálu připevněny na ruce. 
 • Kartičky zdr. pojišťovny mějte u sebe z důvodu možné kontroly věku.
 • PO UZAVŘENÍ ON-LINE PŘIHLÁŠKY A V PRŮBĚHU SOUTĚŽE NENÍ MOŽNÉ MĚNIT POŘADÍ ČI JINÉ ZMĚNY!

PŘIHLÁŠENÍ

 • Přihlášení formací je on-line (PŘIHLÁŠKA TMD JAM). Akceptujeme Přihlášky vyplněné pouze z formulářů www.tmdcup.cz. 

STARTOVNÉ

 • Startovné za tanečníka je 200 Kč za každou disciplínu. 
 • Po uzavření přihlášek obdržíte v následujících dnech na Váš e-mail fakturu s platebními údaji a v den konání soutěže při registraci si vyzvednete pásky na ruku. Startovné se hradí předem na účet: 123-2430620217/0100 KB. Variabilní symbol = číslo faktury. Částka za startovné musí být připsána na účtě nejpozději do 30. 5. 2024. 
 • V případě odhlášení formace ihned sdělte na e-mail: tomasfilip.kancl@gmail.com. 
 • V případě zrušení soutěže pořadatelem, je startovné vratné v plné výši. 
 • Po vystavení nebo uhrazení faktury není již možné zpětně vrátit startovné nebo její část. 
 • Na 10 soutěžících = 1 volné vstupné (trenéři, vedoucí, atd.).

VSTUPNÉ

 • Vstupné se hradí přímo na místě platební kartou nebo v hotovosti. 
 • Děti do 6 let vstupné nehradí. 
 • Vstupné je 130 Kč. Každý obdrží divácký pásek s připevněním na ruku před vstupem do sálu. 

CENY

 • 1. , 2. a 3. místa medaile, diplomy a sladkou odměnu.

HUDBA

 • Tanečníci sóla, dua, crew battle tančí na hip hopovou hudbu DJ Deena.
 • Demo crew tančí na vlastní hudbu, kterou je nutné nahrát do formuláře - viz Přihláška TMD JAM nejpozději do 30. 5. 2024. 
 • Mějte u sebe na soutěži flešku s hudbou v případě potřeby přehrání.

TANEČNÍ PLOCHA

Povrch baletizol.

OSVĚTLENÍ

Speciální osvětlení - laserové efekty.

HODNOCENÍ

 • 3 členná kvalifikovaná porota na HIP HOP, hodnotí celkový dojem, využití prostoru, technické prvky, zvládnutí tanečního stylu, vnímání hudby, atd. Každý rok připravujeme porotu z řad. významných choreografů, jejichž taneční choreografie se umísťují na předních příčkách v ČR.
 • Vítězové postupují do dalšího kola.

OSTATNÍ

 • Za zdravotní způsobilost soutěžících odpovídají jednotlivé kluby, resp. vedoucí klubů.  Pořadatel není odpovědný za jakékoliv zranění utrpěné při soutěži, nicméně zajistí zdravotní péči (první pomoc).  V průběhu konání soutěže přítomen zdravotník ČČK (zdravotník přítomen u DJ).
 • ŠATNY jsou plně k dispozici. Za ztrátu věcí v průběhu soutěže neručíme!!!!!!
 • Přibližně 400 metrů od budovy se nachází OC FUTURUM.
 • Parkoviště pro autobusy nejsou k dispozici. Parkování pro auta jsou k dispozici v přilehlých uličkách na sídlištích. Nedoporučujeme parkovat na trávníku a na pozemních komunikacích, které nejsou určeny k parkování.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu i v dni konání soutěže.
 • V případě hrubé porušení kázně tanečníka/ů během soutěže nebo fyzické napádání, bude celý klub diskvalifikován ze soutěže a nebude moci startovat v dalším roce.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této taneční soutěže učinit konečné rozhodnutí.

Centrum Mladých, Hradec Králové

Vaše údaje zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.