POROTA

Složená z předních českých i zahraničních choregrafů.