PŘIHLÁŠKA

Potvrzení přihlášek nezasíláme. Můžete ověřit telefonicky 778 038 988

Odesláním tohoto formuláře (Přihlášky) potvrzuji, že uvedené informace jsou pravdivé a přesné, a uděluji souhlas pořadateli soutěže a osob jím pověřených se zpracováním výše uvedených osobních údajů a k šíření obchodních sdělení v rámci elektronické komunikace na dobu neurčitou. Odesláním formuláře dále souhlasím s OBECNĚ ZÁVAZNÝMI PRAVIDLY SOUTĚŽE TMD CUP 2019 i s případnou diskvalifikací v případě nepravdivých údajů - především u informacích o věku tanečníků, které se zasílají e-mailem: tmdcup@gmail.com.