PŘIHLÁŠKA

Po vyplnění přihlášky vám přijde její kopie na e-mail

I po odeslání Přihlášky můžete v Přihlášce aktualizovat údaje

Odesláním tohoto formuláře (Přihlášky) potvrzuji, že uvedené informace jsou pravdivé a přesné, a uděluji souhlas pořadateli soutěže a osob jím pověřených se zpracováním výše uvedených osobních údajů a k šíření obchodních sdělení v rámci elektronické komunikace na dobu neurčitou. Odesláním formuláře dále souhlasím se VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI SOUTĚŽE TMD CUP i s případnou diskvalifikací v případě nepravdivých údajů - především u informacích o věku tanečníků, které se zasílají e-mailem: tmdcup@mail.com 

PŘIHLÁŠKA VE 3 KROCÍCH 

1. SEZNAMY TANEČNÍKŮ S DATY NAROZENÍ

Vaše údaje zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

2.  Podpisový formulář (ke stažení) - GDPR + souhlas s užíváním obrazových a zvukových materiálů ze soutěže  - přinést v den konání soutěže k Prezenci. Vaše údaje zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.


3. PŘIHLÁŠENÍ CHOREOGRAFIE (nezapomeňte po Přihlášení choreografie potvrdit tlačítko "ODESLAT" - bez toho není Přihláška odeslaná). Vaše údaje zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeisUhvJjmPkh2pztx7QtwS3Q6vkKIi68XsXGpyaaMYQG2Q7w/viewform?usp=sf_link