PŘIHLÁŠKA

Po vyplnění přihlášky vám přijde její kopie na e-mail

I po odeslání Přihlášky můžete v Přihlášce aktualizovat údaje

Odesláním tohoto formuláře (Přihlášky) potvrzuji, že uvedené informace jsou pravdivé a přesné, a uděluji souhlas pořadateli soutěže a osob jím pověřených se zpracováním výše uvedených osobních údajů a k šíření obchodních sdělení v rámci elektronické komunikace na dobu neurčitou. Odesláním formuláře dále souhlasím se VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI SOUTĚŽE TMD CUP 2022 i s případnou diskvalifikací v případě nepravdivých údajů - především u informacích o věku tanečníků, které se zasílají e-mailem: tmdcup@gmail.com 

PŘIHLÁŠKA VE 3 KROCÍCH 

1. SEZNAMY TANEČNÍKŮ S DATY NAROZENÍ

Vaše údaje zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

2.  Podpisový formulář (ke stažení) - GDPR + souhlas s užíváním obrazových a zvukových materiálů ze soutěže  - přinést v den konání soutěže k Prezenci. Vaše údaje zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.


3. PŘIHLÁŠENÍ CHOREOGRAFIE (nezapomeňte po Přihlášení choreografie potvrdit tlačítko "ODESLAT" - bez toho není Přihláška odeslaná). Vaše údaje zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

PŘIHLÁŠKA TMD CUP 2021
PRVNÍ FORMACE
E-mailová adresa *
Název klubu (jak se bude psát na startovní listině) *
Jméno a příjmení vedoucího klubu *
Telefonní číslo vedoucího *
E-mail vedoucího *
Fakturační adresa klubu (přesný název, ulice, číslo popisné, PSČ *
IČO (v případě, že nemáte IČO, napište "není") *
Přibližný příjezd na soutěž
Celková částka za startovné všech tanečníků - za celý klub (která bude na faktuře) *
Celkový počet tanečníků s jedním startem za celou skupinu (organizace, školu) *
Celkový počet tanečníků se dvěma a více starty za celou skupinu (organizaci, školu) *
Název choreografie *
Jméno a příjmení choreografa *
Formace *
Délka choreografie *
Počet tanečníků ve formaci *
Věková kategorie *
Kategorie úrovně *
Disciplína *
Přihlášení další formace pod stejnou organizací ? *
Další
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.