PŘIHLÁŠKA

Po vyplnění přihlášky vám přijde její kopie na e-mail

Odesláním tohoto formuláře (Přihlášky) potvrzuji, že uvedené informace jsou pravdivé a přesné, a uděluji souhlas pořadateli soutěže a osob jím pověřených se zpracováním výše uvedených osobních údajů a k šíření obchodních sdělení v rámci elektronické komunikace na dobu neurčitou. Odesláním formuláře dále souhlasím s OBECNĚ ZÁVAZNÝMI PRAVIDLY SOUTĚŽE TMD CUP 2020 i s případnou diskvalifikací v případě nepravdivých údajů - především u informacích o věku tanečníků, které se zasílají e-mailem: tmdcup@gmail.com.

SEZNAMY TANEČNÍKŮ S DATY NAROZENÍ