PROPOZICE

 • Pořadatel: YZ s.r.o., IČO: 08690367, AANGELSS Hradec Králové, www.aangelss.cz
 • Vedoucí soutěže: Tomáš Filip
 • Datum konání dle vyspaných regionálních kol a FINÁLE
 • Místo konání dle vypsaných regionálních kol a FINÁLE
 • Otevření on-line Přihlášky: 1. 2. 2025
 • Uzavření on-line Přihlášky dle vypsaných regionálních kol a FINÁLE
 • Zahájení: 08:00
 • Otevření sálu: 07:00
 • Prostorové zkoušky: nejsou
 • Předpokládaný konec: 21:00

DŮLEŽITÉ

 • Registrace tanečníků jsou otevřeny po celý den. Buďte před vlastním vystoupením nejpozději 1,5 hodiny na místě (V PŘÍPADĚ POSUNUTÍ ČASU V HARMONOGRAMU, NEMŮŽEME ČEKAT). 
 • Při registraci obdrží Hl. vedoucí klubu pásky na ruku pro tanečníky, které musí mít tanečníci, vedoucí a choreografové před vstupem do sálu připevněny na ruce. 
 • Kartičky zdr. pojišťovny mějte u sebe z důvodu možné kontroly věku.
 • V PRŮBĚHU SOUTĚŽE NENÍ MOŽNÉ MĚNIT POŘADÍ ČI JINÉ ZMĚNY!
 • Kompletní startovní listina bude zveřejněna na webových stránkách www.championship.cz. Změny v listině budou možné do........................ formou e-mailu na tomasfilip.kancl@gmail.com.

PŘIHLÁŠENÍ A POSTUP

 • Přihlášení formací je on-line (v menu PŘIHLÁŠKA za jednotlivý reigon).  Do Přihlášky vkládáte hudbu a seznam tanečníků/tanečnic za jednotlivou choreografii včetně data narození. 
 • Akceptujeme Přihlášky vyplněné pouze z formulářů www.tmdchampionship.cz.
 • Do FINÁLE postupuje prvních 7 choreografií z každého regionálního kola. 
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na udělení Divoké karty pro jednu choreografii v jednotlivých disciplínách.

STARTOVNÉ

 • Startovné za tanečníka je 300 Kč. V případě, že tanečník tančí i v dalších formacích, hradí jednorázové startovné 350 Kč (s omezením max. 3 starty). 
 • Po odeslání Přihlášky obdržíte v následujících dnech na Váš e-mail fakturu s platebními údaji a v den konání soutěže při registraci si vyzvednete pásky na ruku. 
 • Startovné se hradí předem na účet: 123-2430620217/0100 KB. Variabilní symbol = číslo faktury. Částka za startovné musí být připsána nejpozději do data úhrady uvedeném na faktuře.
 • V případě odhlášení formace ihned sdělte na e-mail: tomasfilip.kancl@gmail.com. Po vystavení nebo uhrazení faktury není již možné zpětně vrátit startovné nebo její část.
 • 1 soutěžní formace = 1 volná vstupenka (trenéři, vedoucí, atd.)

VSTUPNÉ

 • Vstupné se hradí přímo na místě platební kartou nebo v hotovosti. 
 • Děti do 6 let vstupné nehradí. 
 • Vstupné je 300 Kč. 
 • Každý obdrží divácký pásek s připevněním na ruku před vstupem do sálu (pásek stejný jako u tanečníků). 

CENY

 • 1. místa získají zlaté poháry, zlaté medaile, diplomy a kolektivní cenu.
 • 2. a 3. místa získají stříbrné nebo bronzové medaile, diplomy a kolektivní cenu.
 • Ostatní získají diplomy a kolektivní cenu.

HUDBA

 • Hudbu ZASÍLEJTE společně se SEZNAMEM účastníků/tanečníků za jednu choreografii (v menu PŘIHLÁŠKA). Další choreografie přihlašte stejným způsobem.
 • FORMÁT HUDBY POUZE Mp3. JINÝ FORMÁT NEPODPORUJEME. 
 • JAKÉKOLI ZMĚNY V HUDEBNÍ PŘEDLOZE JE NUTNÉ NAHLÁSIT NA E-MAIL: tomasfilip.kancl@gmail.com max do...................2025. 
 • NA SOUTĚŽI MĚJTE S SEBOU FLASH DISK S HUDBOU V PŘÍPADĚ, ŽE BY NEŠLA SPUSTIT. 
 • Zvukař v den konání soutěže přijímá hudbu na flash disku pouze v případě, že nepůjde spustit hudba na pódiu!
 • DÉLKA SKLADBY U VŠECH FORMACÍ 01:45 - 05:00 min.

REKVIZITY A KULISY

 • "Rekvizitou" se rozumí předmět (tzn. TANEČNÍ POMŮCKA, NÁČINÍ) kterou soutěžící v průběhu tance využívá pro dokreslení námětu, atmosféry, vizuálních efektů. Rekvizitu tanečník může odložit na taneční parket. Rekvizitou se rozumí předmět, který není stálou součástí kostýmu. V případě, že tanečník tuto část kostýmu odloží na parket ( klobouk, brýle atd... ) automaticky se tato věc stává rekvizitou. 
 • "Kulisou" se rozumí předmět (STAVBA, PLACHTA, SVĚTELNÉ EFEKTY S DÁLKOVÝM NAPÁJENÍM DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ atd), který je umístěn na taneční ploše, a jehož prostřednictvím tanečníci dotvářejí náladu, situaci, myšlenku dané choreografie. Rekvizity a kulisy, které ohrožují jakýmkoliv způsobem bezpečnost či zdraví soutěžících a diváků, nebo poškozují či znečišťují taneční plochu, jsou zakázány. Za bezpečnost využití kulis a rekvizit zodpovídá odpovědný zástupce kolektivu.

TANEČNÍ PLOCHA

 • Taneční povrch baletizol, 12,5 x 12 metrů (šířka x hloubka).

OSVĚTLENÍ

 • Speciální osvětlení - laserové efekty. U show disciplín: MAJORETTES, POM POM, CHEER DANCE laserové osvětlení bude vypnuto z důvodu užití hůlek, třásní a vysoké akrobacie. 

HODNOCENÍ

 • 3 členná kvalifikovaná porota (zvlášť na každou disciplínu) , hodnotí celkový dojem, využití prostoru, technické prvky, zvládnutí tanečního stylu, vnímání hudby, atd. Každý rok připravujeme porotu z řad významných choreografů, jejichž taneční choreografie se umísťují na předních příčkách v ČR a zahraničí.
 • Výsledky sčítáme formou SKATING SYSTÉM.
 • Hodnocení poroty bude zveřejněno po vyhlášení jednotlivých kategorií následující den na INSTAGRAMU tmdchampionship.cz.

OSTATNÍ

 • Za zdravotní způsobilost soutěžících odpovídají jednotlivé kluby, resp. vedoucí klubů.  Pořadatel není odpovědný za jakékoliv zranění utrpěné při soutěži, nicméně zajistí zdravotní péči (první pomoc).  V průběhu konání soutěže přítomen zdravotník ČČK (zdravotník přítomen u zvukaře).
 • ŠATNY jsou plně k dispozici. Za ztrátu věcí v průběhu soutěže neručíme!!!!!!
 • Parkoviště pro autobusy před budovou jsou omezná.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu i v dni konání soutěže. Věkové kategorie se neslučují.
 • V případě hrubé porušení kázně tanečníka/ů během soutěže nebo fyzické napádání, bude celý klub diskvalifikován ze soutěže a nebude moci startovat v dalším roce.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této taneční soutěže učinit konečné rozhodnutí.