Pořadatel:         YZ s.r.o., taneční skupina ANGELS

Vedoucí:   Tomáš Filip; tmdcup@gmail.com; mob.: 730 673 478

Místo konání:    Kongresové centrum ALDIS, Eliščino nábř. 375, 500 02 Hradec Králové, www.aldis.cz

Datum konání: NEDĚLE 7. 5. 2023

Otevření sálu:   07:10

Prostorové zkoušky: BABY 07:15 - 08:10 

Zahájení:           08:15 

Registrace soutěžních kolektivů jsou otevřeny po celý den. Buďte před vlastním vystoupením nejpozději 1,5 hodin na místě (V PŘÍPADĚ POSUNUTÍ ČASU V HARMONOGRAMU, NEMŮŽEME ČEKAT). Při registraci obdrží Hl. vedoucí klubu originál fakturu s úhradou startovného a pásky na ruku pro tanečníky, které musí mít tanečníci, vedoucí a choreografové před vstupem do sálu připevněny na ruce. Kartičky zdr. pojišťovny mějte u sebe z důvodu možné kontroly věku.

U Registrace odevzdejte podepsaný Podpisový formulář  (ochrana osobních údajů + souhlas s užíváním zvukových a obrazových materiálů pro pořadatele soutěže (formulář je ke stažení v menu Přihláška) - podpis zákonných zástupců a nad 15 let vlastní podpis tanečníků.

Kompletní startovní listina bude zveřejněna na webových stránkách www.tmdcup.cz v menu Harmonogram 4 dny před konáním soutěže.

Výsledky soutěže (hodnocení poroty) a fotky jsou ke shlédnutí  průběžně během dne na Instagramu: TMD CUP


FORMACE

Formace (choreografie)

 • MALÁ FORMACE     4 - 9 tanečníků (méně jak 4 tanečníci ve formaci není možné), výjimku s nižším počtem může udělit pořadatel soutěže. PŘEŘAZENÍ malé formace do velkých formací je možné pouze na žádost vedoucího malé formace po zveřejnění startovní listiny, nikoli však v průběhu soutěže.
 • VELKÁ FORMACE   8 - 25 tanečníků (méně jak 8 tanečníků ve formaci není možné). 
 • V kategorii RODIČE se malé a velké formace slučují

PŘIHLÁŠENÍ FORMACÍ

Přihlášení formací je on-line (v menu PŘIHLÁŠKA). Společně s Přihláškou odešlete hudbu a Seznam tanečníků za danou choreografii včetně data narození. Hudbu zasilejte ve formátu mp3 nebo wav s názvem choreografie na e-mail: tmdcup@gmail.com

Otevření přihlášek: od 1. 2.  2023

Uzavření přihlášek: 20. 4. 2023 v 00:00 

STARTOVNÉ

Startovné za tanečníka je 200 Kč. V případě, že tanečník tančí i v dalších formacích, hradí jednorázové startovné 290 Kč (s omezením max. 3 starty). Po uzavření přihlášek obdržíte v následujících dnech na Váš e-mail Proformu fakturu s celkovou částkou k úhradě. Originál fakturu obdržíte v den konání soutěže při registraci. Startovné se hradí předem na účet: 123-2430620217/0100 KB. Variabilní symbol = číslo faktury. Částka za startovné musí být připsána na účtě nejpozději do 29. 4. 2023. V případě odhlášení formace nebo onemocnění tanečníka/ů, ihned sdělte na e-mail: tmdcup@gmail.com

Každý kolektiv má nárok na volné vstupenky minimálně v počtu jeden volný vstup na každých započatých 15 zúčastněných a platících soutěžících.

VSTUPNÉ

Vstupné se hradí přímo na místě v hotovosti (obdržíte účtenku). Děti do 6 let vstupné nehradí. Vstupné 200 Kč. Každý obdrží divácký pásek s připevněním na ruku před vstupem do sálu (pásek odlišný od tanečníků).

CENY

1. místa získají dle umístění

 • zlaté poháry
 • zlaté medaile
 • diplomy 
 • kolektivní cenu
2. a 3. místa získají dle umístění

 •  stříbrné nebo bronzové medaile
 •  diplomy 
 •  kolektivní cenu

Ostatní získají diplomy

HUDBA

Hudbu ZASÍLEJTE NA e-mail: tmdcup@gmail.com

 FORMÁT HUDBY POUZE MP3 NEBO WaW. JINÝ FORMÁT NEPODPORUJEME. NA SOUTĚŽI MĚJTE S SEBOU FLASH DISK S HUDBOU V PŘÍPADĚ, ŽE BY NEŠLA SPUSTIT. JAKÉKOLI ZMĚNY V HUDEBNÍ PŘEDLOZE JE NUTNÉ NAHLÁSIT NA E-MAIL: tmdcup@gmail.com max do 3 dnů před konání soutěže.

DÉLKA SKLADBY U VŠECH FORMACÍ 01:45 - 5:00

REKVIZITY A KULISY

"Rekvizitou" se rozumí předmět (tzn. TANEČNÍ POMŮCKA, NÁČINÍ) kterou soutěžící v průběhu tance využívá pro dokreslení námětu, atmosféry, vizuálních efektů. Rekvizitu tanečník může odložit na taneční parket. Rekvizitou se rozumí předmět, který není stálou součástí kostýmu. V případě, že tanečník tuto část kostýmu odloží na parket ( klobouk, brýle atd... ) automaticky se tato věc stává rekvizitou. "Kulisou" se rozumí předmět (STAVBA, PLACHTA, SVĚTELNÉ EFEKTY S DÁLKOVÝM NAPÁJENÍM DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ atd), který je umístěn na taneční ploše, a jehož prostřednictvím tanečníci dotvářejí náladu, situaci, myšlenku dané choreografie. Rekvizity a kulisy, které ohrožují jakýmkoliv způsobem bezpečnost či zdraví soutěžících a diváků, nebo poškozují či znečišťují taneční plochu, jsou zakázány. Za bezpečnost využití kulis a rekvizit zodpovídá odpovědný zástupce kolektivu.

TANEČNÍ PLOCHA

PÓDIUM, 12 x 10 metrů (šířka x hloubka). Povrch: baletizol (pro mažoretky dřevěná podlaha). 

OSVĚTLENÍ

Speciální osvětlení - laserové efekty. U disciplín: MAJORETTES, POM POM, CHEER DANCE laserové osvětlení bude vypnuto z důvodu užití hůlek, třásní a vysoké akrobacie. 

HODNOCENÍ

 • 5-ti členná kvalifikovaná porota (všestranná), hodnotí celkový dojem, využití prostoru, technické prvky, zvládnutí tanečního stylu, vnímání hudby, atd. Každý rok připravujeme porotu z řad významných choreografů, jejichž taneční choreografie se umísťují na předních příčkách v ČR
 • SKATING SYSTÉM
 • Hodnocení poroty bude zveřejněno po vyhlášení jednotlivých kategorií na INSTAGRAMU: TMD CUP 

OSTATNÍ

 • Za zdravotní způsobilost soutěžících odpovídají jednotlivé kluby, resp. vedoucí klubů.  Pořadatel není odpovědný za jakékoliv zranění utrpěné při soutěži, nicméně zajistí zdravotní péči (první pomoc).  V průběhu konání soutěže přítomen zdravotník ČČK
 • ŠATNY jsou plně k dispozici. Za ztrátu věcí v průběhu soutěže neručíme!!!!!!
 • Občerstvení přímo v budově - restaurace v přízemi, bar v 1. patře
 • TIP NA VÝLET: 50m od budovy se nachází Plavecký bazén a Aquapark, 0,5 km centrum města
 • Parkoviště pro autobusy před budovou jsou omezná. Parkování pro auta jsou k dispozici max. 100 Kč na den (projedete závorou a dostanete se k budově)
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu i v dni konání soutěže. Věkové kategorie se neslučují.
 • v případě hrubé porušení kázně tanečníka/ů během soutěže nebo fyzické napádání, bude celý klub diskvalifikován ze soutěže a nebude moci startovat v dalším roce 
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této taneční soutěže učinit konečné rozhodnutí