PROPOZICE

 • Pořadatel: YZ s.r.o., IČO: 08690367, AANGELSS Hradec Králové, www.aangelss.cz
 • Vedoucí soutěže: Tomáš Filip
 • Datum konání: neděle 5. 5. 2024
 • Místo konání: Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábř. 375, 500 02 Hradec Králové
 • Otevření on-line Přihlášky: 1. 2 2024
 • Uzavření on-line Přihlášky: !STOP STAV PŘIHLÁŠEK! PLNÁ KAPACITA
 • Zahájení: 08:00
 • Otevření sálu: 07:00
 • Prostorové zkoušky: nejsou
 • Předpokládaný konec: 22:00

DŮLEŽITÉ

 • Registrace tanečníků jsou otevřeny po celý den. Buďte před vlastním vystoupením nejpozději 1,5 hodiny na místě (V PŘÍPADĚ POSUNUTÍ ČASU V HARMONOGRAMU, NEMŮŽEME ČEKAT). 
 • Při registraci obdrží Hl. vedoucí klubu pásky na ruku pro tanečníky, které musí mít tanečníci, vedoucí a choreografové před vstupem do sálu připevněny na ruce. 
 • Kartičky zdr. pojišťovny mějte u sebe z důvodu možné kontroly věku.
 • V PRŮBĚHU SOUTĚŽE NENÍ MOŽNÉ MĚNIT POŘADÍ ČI JINÉ ZMĚNY!
 • Kompletní startovní listina bude zveřejněna na webových stránkách www.tmdcup.cz 30. 4. 2024. Změny v listině budou možné do 2. 5. 2024 formou e-mailu na tomasfilip.kancl@gmail.com.

FORMACE

 • MALÁ FORMACE     4 - 12 tanečníků (méně jak 4 tanečníci ve formaci není možné), výjimku nižšího počtu může udělit pořadatel soutěže. PŘEŘAZENÍ malé formace do velkých formací je možné pouze na žádost vedoucího malé formace, avšak nejpozději do 2. 5. 2024, nikoli však v průběhu soutěže.

 • VELKÁ FORMACE   8 - 25 tanečníků. PŘEŘAZENÍ velké formace do malých formací je možné pouze na žádost vedoucího z důvodu snížení počtu tanečníků/tanečnic, avšak nejpozději do 2. 5. 2024, nikoli však v průběhu soutěže.
 • V kategorii RODIČE se malé a velké formace slučují včetně disciplín.

PŘIHLÁŠENÍ

 • Přihlášení formací je on-line (v menu PŘIHLÁŠKA TMD CUP).  Do Přihlášky vkládáte hudbu a seznam tanečníků/tanečnic za jednotlivou choreografii včetně data narození. 
 • Akceptujeme Přihlášky vyplněné pouze z formulářů www.tmdcup.cz. 

STARTOVNÉ

 • Startovné za tanečníka je 250 Kč. V případě, že tanečník tančí i v dalších formacích, hradí jednorázové startovné 290 Kč (s omezením max. 3 starty). 
 • Po uzavření přihlášek, tj. 20. 4. 2024 obdržíte v následujících dnech na Váš e-mail fakturu s platebními údaji a v den konání soutěže při registraci si vyzvednete pásky na ruku. 
 • Startovné se hradí předem na účet: 123-2430620217/0100 KB. Variabilní symbol = číslo faktury. Částka za startovné musí být připsána na účtě nejpozději do 30. 4. 2024. 
 • V případě odhlášení formace ihned sdělte na e-mail: tomasfilip.kancl@gmail.com. Po vystavení nebo uhrazení faktury není již možné zpětně vrátit startovné nebo její část.
 • 1 soutěžní formace = 1 volná vstupenka (trenéři, vedoucí, atd.)

VSTUPNÉ

 • Vstupné se hradí přímo na místě platební kartou nebo v hotovosti. 
 • Děti do 6 let vstupné nehradí. 
 • Vstupné je 250 Kč. 
 • Každý obdrží divácký pásek s připevněním na ruku před vstupem do sálu (pásek stejný jako u tanečníků). 

CENY

 • 1. místa získají zlaté poháry, zlaté medaile, diplomy a kolektivní cenu.
 • 2. a 3. místa získají stříbrné nebo bronzové medaile, diplomy a kolektivní cenu.
 • Ostatní získají diplomy a kolektivní cenu.

HUDBA

 • Hudbu ZASÍLEJTE společně se SEZNAMEM účastníků/tanečníků za jednu choreografii (v menu PŘIHLÁŠKA TMD CUP). Další choreografie přihlašte stejným způsobem.
 • FORMÁT HUDBY POUZE Mp3. JINÝ FORMÁT NEPODPORUJEME. 
 • JAKÉKOLI ZMĚNY V HUDEBNÍ PŘEDLOZE JE NUTNÉ NAHLÁSIT NA E-MAIL: tomasfilip.kancl@gmail.com max do 2. 5. 2024. 
 • NA SOUTĚŽI MĚJTE S SEBOU FLASH DISK S HUDBOU V PŘÍPADĚ, ŽE BY NEŠLA SPUSTIT. 
 • Zvukař v den konání soutěže přijímá hudbu na flash disku pouze v případě, že nepůjde spustit hudba na pódiu!
 • DÉLKA SKLADBY U VŠECH FORMACÍ 01:45 - 05:00 min.

REKVIZITY A KULISY

 • "Rekvizitou" se rozumí předmět (tzn. TANEČNÍ POMŮCKA, NÁČINÍ) kterou soutěžící v průběhu tance využívá pro dokreslení námětu, atmosféry, vizuálních efektů. Rekvizitu tanečník může odložit na taneční parket. Rekvizitou se rozumí předmět, který není stálou součástí kostýmu. V případě, že tanečník tuto část kostýmu odloží na parket ( klobouk, brýle atd... ) automaticky se tato věc stává rekvizitou. 
 • "Kulisou" se rozumí předmět (STAVBA, PLACHTA, SVĚTELNÉ EFEKTY S DÁLKOVÝM NAPÁJENÍM DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ atd), který je umístěn na taneční ploše, a jehož prostřednictvím tanečníci dotvářejí náladu, situaci, myšlenku dané choreografie. Rekvizity a kulisy, které ohrožují jakýmkoliv způsobem bezpečnost či zdraví soutěžících a diváků, nebo poškozují či znečišťují taneční plochu, jsou zakázány. Za bezpečnost využití kulis a rekvizit zodpovídá odpovědný zástupce kolektivu.

TANEČNÍ PLOCHA

 • PÓDIUM, 12,5 x 12 metrů (šířka x hloubka). Povrch baletizol.

OSVĚTLENÍ

 • Speciální osvětlení - laserové efekty. U disciplín: MAJORETTES, POM POM, CHEER DANCE laserové osvětlení bude vypnuto z důvodu užití hůlek, třásní a vysoké akrobacie. 

HODNOCENÍ

 • 5-ti členná kvalifikovaná porota (všestranná), hodnotí celkový dojem, využití prostoru, technické prvky, zvládnutí tanečního stylu, vnímání hudby, atd. Každý rok připravujeme porotu z řad významných choreografů, jejichž taneční choreografie se umísťují na předních příčkách v ČR.
 • Výsledky sčítáme formou SKATING SYSTÉM.
 • Hodnocení poroty bude zveřejněno po vyhlášení jednotlivých kategorií následující den na INSTAGRAMU tmdcup.cz.

OSTATNÍ

 • Za zdravotní způsobilost soutěžících odpovídají jednotlivé kluby, resp. vedoucí klubů.  Pořadatel není odpovědný za jakékoliv zranění utrpěné při soutěži, nicméně zajistí zdravotní péči (první pomoc).  V průběhu konání soutěže přítomen zdravotník ČČK (zdravotník přítomen u zvukaře).
 • ŠATNY jsou plně k dispozici. Za ztrátu věcí v průběhu soutěže neručíme!!!!!!
 • Občerstvení přímo v budově - restaurace a bar v 1. patře.
 • TIP NA VÝLET: 50m od budovy se nachází Plavecký bazén a Aquapark, 0,5 km centrum města.
 • Parkoviště pro autobusy před budovou jsou omezná. Parkování pro auta jsou k dispozici max. 100 Kč na den (projedete závorou a dostanete se k budově).
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu i v dni konání soutěže. Věkové kategorie se neslučují.
 • V případě hrubé porušení kázně tanečníka/ů během soutěže nebo fyzické napádání, bude celý klub diskvalifikován ze soutěže a nebude moci startovat v dalším roce.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této taneční soutěže učinit konečné rozhodnutí.

Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové