VĚKOVÉ KATEGORIE

SOUČÁSTÍ PROPOZIC

MINI              3 - 8 let    Tanečníci, kteří dovrší v kalendářním roce 2025 max. 8 let.

DĚTI            6 - 12 let   Tanečníci, kteří dovrší v kalendářním roce 2025 soutěžního roku dovrší maximálně 12 let věku. Mohou být o 1 rok starší nebo o 4 roky mladší max. 50% z celkového počtu soutěžících ve skupině.

JUNIOŘI  13 - 16 let  Tanečníci, kteří dovrší v kalendářním roce 2025 max. 16 let. Mohou být o 1 rok starší, max. 50% z celkového počtu a 4 roky mladší ve skupině.

DOSPĚLÍ  17 - x let   Tanečníci, kteří dovrší v kalendářním roce 2025 minimálně 17 let. Horní hranice není  omezena. Mohou být mladší o 4 roky max. 50 % z celkového počtu ve skupině.

RODIČE  25 - x let  Tanečníci (rodiče, maminky, atd.), kteří dovrší v kalendářním roce 2025 minimálně 25 let. Horní hranice není omezena. Tato věková kategorie soutěží v disciplíně RODIČE bez rozřazení.