VĚKOVÉ KATEGORIE

SOUČÁSTÍ PROPOZIC

BABY         3 - 8 let    Tanečníci, kteří dovrší v kalendářním roce 2019 max. 8 let

DĚTI           6 - 11 let   Tanečníci, kteří dovrší v kalendářním roce 2019 max. 11. let. Mohou být o 1 rok starší, max. 50 %

                                        z celkového počtu

JUNIOŘI  12 - 15 let  Tanečníci, kteří dovrší v kalnedářním roce 2019 max. 15 let. Mohou být o 1 rok starší, max. 50%

                                         z celkového počtu a 1 rok mladší

DOSPĚLÍ  16 - x let   Tanečníci, kteří dovrší v kalendářním roce 2019 minimálně 16 let. Horní hranice není 

                                         omezena. Mohou být mladší o 2 roky max. 50 % z celkového počtu

RODIČE  25 - x let  Tanečníci (rodiče, maminky, atd.), kteří dovrší v kalendářním roce 2019 minimálně 25 let. Horní hranice není omezena. Tato věková kategorie soutěží v disciplíně RODIČE bez rozřazení BASIC nebo MASTER